Nyelvtanfolyamok

Módszereink:

Tanfolyamainkon a nyelvtan, a szókincsfejlesztés és a nyelvi készségek (beszédkészség, hallás utáni szövegértés, olvasási készség, íráskészség) fejlesztésére egyaránt nagy hangsúlyt fektetünk. A kommunikatív nyelvoktatási módszernek megfelelően páros, illetve csoportos kommunikációs feladatok keretében nyílik lehetőség a tanult nyelvtani részek gyakorlására. Gondosan felépített formában történik a szókincs, az íráskészség valamint a kiejtés fejlesztése is. Az órákon az általánosabb témák (vásárlás; család; testrészek stb.) mellett megjelennek a fiatalokat manapság fokozottan foglalkoztató területek is (egészséges táplálkozás; extrém sportok; szerelem; környezetvédelem; vegetarianizmus; állattartás; stb.). Törekszünk továbbá arra, hogy hallgatóink ne csupán az adott nyelvterület kultúráját, életmódját ismerjék meg, hanem a világ más tájaiból és az ott élő emberek mindennapjaiból szintén ízelítőt kapjanak.

 Tanáraink:

A minőségi oktatás alapja a jól képzett tanári kar. Ennek garanciája, hogy tanáraink megfelelő tanári és pedagógiai végzettséggel rendelkeznek. Munkatársaink szakmai munkáját nagy tapasztalattal rendelkező tanulmányi vezetők ellenőrzik. Tanáraink rendszeresen részt vesznek belsö és külsö továbbképzéseken.

Rugalmas szintrendszer

7 tudásszinten folyik az oktatás. Egy modul 60 órás mely 1 iskolai félév alatt teljesíthető. A modulok végén modulzáró vizsgákat tartunk. A tudásszintek egymás után elvégezhetők. A tanfolyam végén mindenki TANUSÍTVÁNYT kap a sikeresen elvégzett kurzusról.

Alacsony csoportlétszámok

Kétféle létszámú csoport közül lehet választani, a normál csoportok minimum 6, maximum 10 fősek, a mini csoportokba pedig minimum 3, maximum 5 fő járhat.

Fizetési feltételek

Beiratkozáskor a tanfolyamdíj első részét (10.000 Ft) készpénzben kell kiegyenlíteni, a fennmaradó tanfolyamdíj óraszámtól függően 2-6 részletben fizethető. A jelentkezés sorrendjében tudjuk kielégíteni a tanfolyami igényeket. A beiratkozást követően is lehet csatlakozni, ha van hely az adott csoportban.

 Tanfolyamkezdések
   

A tanórák 45 percesek, egyszerre minimum 2 tanórát tartunk.

 
Letölthető dokumentumok
Oldalainkat 2 vendég böngészi